Anasayfa2020-09-15T11:14:02+03:00


Asırlardır mazlum coğrafyaların yanında olan ve vakıf geleneğini, kültürünün merkezine koyan bir milletin evlatları olarak, aynı gaye ile yola çıkmayı üzerimize tarihin ve inancımızın yüklediği bir misyon olarak gördük. Bu idrak ile mezkûr hedef etrafında toplanan, hepsi birbirinden deneyimli kurucular kurulu üyelerimizle İyilik Eli Vakfını kurarak hayellerimizi müşahhas bir hale getirdik.

Yaptığımız istişareler sonucunda, mütevelli heyeti olarak, mazlum ve mağdur tüm coğrafyalara, hiçbir etnisite ve inanç ayrımı yapmaksızın iyilik elimizi uzatmak yönünde bir çerçeve oluşturduk. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler, AB Yardım Kurumları ve çeşitli ülkelerin bağımsız STK’larıyla müştereken hareket etmeyi planlayıp AR-GE çalışmalarımıza hız verdik. 


Hesap Numaramız :


Ziraat Bankası

TL: TR32 0001 0016 7195 0702 1750 01

Hesap Adı: İyilik Eli Yardımlaşma ve Dayanışma

Şube : 1671 – Ümitköy / ANKARA Şubesi